Platt

Platt Color je odpoveď firmy Brem na modernú kombináciu farebných a nerezových prvkov. Platt Inox je najlepšie riešenie kúpeľní technologického typu. Modely X-Platt Color a Inox sú celé vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, pre prípad agresívnej vody.