Cult

Vyhrievaný panelový sušič uterákov s farebnými zárezmi , štvorcového prierezu, z pochrómovanej ocele. Povrch panelu môže byť nafarbený farbou podľa zoznamu farieb Brem. Farby zárezov sa môžu meniť a ich výber zabezpečí súlad s farbou panelu.