Escape

Zahrnúť do kalkulácie

Detail

Obrázky


Všetko je v detailoch. Escape je klasický rebríkový tvar so špeciálnymi dvojitými spojmi, ktoré ho posúvajú nad bežný typ.